รวมสมัครทั้งหมด 2 คน
มัธยมศึกษาปีที่ 1
1
มัธยมศึกษาปีที่ 4
0
ย้ายโอน ม.2
0
ย้ายโอน ม.3
1
ย้ายโอน ม.5
0
ย้ายโอน ม.6
0